Dla pszczelarzy

PRZYJMUJEMY ZAMÓWIENIA  NA ODKŁADY PSZCZELE I MATKI PSZCZELE W 2019 R.

Odkład 5-ramkowy, na ramce wielkopolskiej, matka unasieniona, młoda, rasy kraińskiej.

Odkład  280 zł.

Matka nieunasieniona 20 zł

ZAPRASZAMY.